Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Απόσπασμα πρακτικού 7/2013 συνεδριάσεων οικονομικής επιτροπής

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αρκαδίας
Δήμος Γορτυνίας

Α/Α: 33   

Αρ. Πρωτ. Δήμου:  9888/19/06/2013 

Αρ. Πρωτ. ΔΕΗ:  Φ.487/2066 /15/07/2013 

Περιγραφή: Τοποθέτηση επτά ( 7) στύλων με σώματα στο Δ.Δ. Αγριδίου από Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα έως Γεώτρηση

Ποσό: 10.358,29 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: