Το Σχολείο

Απο τη σύσταση του ελεύθερου Ελληνικού κράτους λειτούργησε στο Αγρίδι το δημοτικό σχολείο. Άρχισε τη λειτουργία του γύρω στο 1833-1835. Στοιχείο που επιβεβαιώνει την προσπάθεια για πρόοδο του χωριού και των κατοίκων του. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο, στη νοτιοδυτική γωνία του, πάνω απο "της εκκλησιάς το αλώνι" χτίζουν το σχολείο τους. Το σχολείο αποτελούσε μοναδικότητα για την γύρω περιοχή τα πρώτα χρόνια λιτουργίας του με αποτέλεσμα να φοιτούν μαθητές και απο τα γύρω χωριά. Στην αρχή ήταν μόνο για αγόρια μέχρι το 1890 που λειτούργησε ως μεικτό μονοτάξιο. Στο κτίριο αυτό λειτούργησε το σχολείο περίπου 70 χρόνια. Το 1904 κτίστηκε ανατολικά του παλιού σε απόσταση 150-200 μέτρα ένα καινούργιο διδακτήριο με περιφραγμένη αυλή και υπόστεγο. Το υπόστεγο μάλιστα ήταν μεγαλύτερο όπως δείχνει η διαφορά του δυτικού τοίχου και της αυλής. Η κατασκευή  χρηματοδοτήθηκε απο το κληροδότημα Συγγρού. Η πρόσοψη του είναι με εξαίρετο αρχιτεκτονικό σχέδιο και είναι όλη η πλευρά η βόρεια της προσόψεως με πελεκητό αγκωνάρι απο πέτρα της περιοχής. Μετά τη λειτουργία του νέου διαδακτηρίου πουλήθηκε το παλιό. Το αγόρασε ο Διονύσιος Στασινόπουλος (Μπικίνης). Σήμερα κατοικεί σε αυτό η οικογένια της Μαριάνθης Κολοκοτρώνη.  Απο το 1977 δεν λειτουργεί το σχολείο λόγω έλλειψης μαθητών. Όσο υπήρχαν μαθητές δημοτικού στο χωριό φοιτούσαν στο δημοτικό σχολείο Λεβιδίου όπου φοιτούν και οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου που υπάρχουν στο Αγρίδι.

Πηγή. Το Αγρίδιον Γορτυνίας (Δημήτρη Κωνσταντόπουλου)