Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Ο Ναός του Αγίου Αθανασίου στο Αγρίδι


Ένα απο τα πιο τα πιο παραμελημένα και αδικημένα μέρη του χωριού μας είναι η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου η οποία χτίστηκε το 1823. Στην επιγραφή του υπέρθυρου διαβάζουμε πως "ανηγέρθη εκ βάθρων" συνεπώς προυπήρχε στην ίδια θέση εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Αθανάσιο. Άλλωστε είναι αδύνατον πρίν το 1823 το χωριό να ήταν χωρίς εκκλησία. Ιστορικά στοιχεία αποκαλύπτουν πως κατά πάσα πιθανότητα η εκκλησία που προυπήρχε καταστράφηκε μεταξύ του 1820-1821. Ήταν χτισμένη σε ρυθμό βασιλικής μετά θόλου. Ο θόλος έπεσε απο σεισμό που έγινε το Φεβρουάριο του 1956 με αποτέλεσμα να σκεπαστεί βιαστικά με ξύλινη κεραμοσκεπή σκεπή. Στο υπέρθυρο έχει εντοιχιστεί πλάκα απο την ίδια πέτρα που χρησιμοποίησαν για τα αγκωνάρια πάνω στην οποία έχει χαρακτεί η εικόνα και το όνομα του Αγίου Αθανασίου και απο κάτω η επιγραφή "ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕC ΒΑΘΡΩΝ Ο ΠΑΝCΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟC ΝΑΟC ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑCΙΟΥ ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗC ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ CΟΜΗC ΑΓΡΙΔΙΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 1823 ΑΠΡ 30" Την εικόνα της εκκλησίας συμπληρώνει το χτισμένο με ντόπια πελεκητή πέτρα καμπαναριό το οποίο φτιάχτηκε το 1857

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Για λίγες μέρες θα παραμείνει «ανοιχτό» πρόγραμμα για ανέργους σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη & Γορτυνία


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θερμοκοιτίδας Απασχόλησης», προσκαλεί ανέργους που κατοικούν στους Δήμους Γορτυνίας , Μεγαλόπολης και  Τρίπολης και πληρούν τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Αρκαδικό Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή».
α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε  ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. 
β) είναι κάτοικοι των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης και
γ) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων: 
• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα 
• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια 
• Αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών  
Στόχοι / αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης
Στο πλαίσιο του έργου και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο υποστηρίζει 90  ωφελούμενους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα με την: 
• Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) 
• Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ) 
• Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (3 μήνες) 
• Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της περιοχής 
Οι τομείς ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά  και στην κοινωνία, των ωφελουμένων της προτεινόμενης πράξης είναι αναλυτικά τα εξής:
• Διαχείριση προσωπικού (Προσωπικό οικιακής βοήθειας, βοήθειας στο σπίτι, καθαριότητας,  φύλαξης ηλικιωμένων και παιδιών, μικροεξυπηρετήσεις κάθε είδους κ.λπ).
• Δραστηριότητες προστασίας περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης -Ανακύκλωση
• Φύλαξη δημοσίων κτηρίων – πολιτιστικών μνημείων
• Διαχείριση πρασίνου - Κηποτεχνία
• Παροχή υπηρεσιών εστίασης 
• Επισκευές και συντήρηση κατασκευών και εξοπλισμού σε όλα τα τεχνικά ζητήματα επισκευαστικών εργασιών
• Στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και την παραγωγή βιοκαυσίμου.
Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Υποχρεωτικά: 
1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (δίνεται από την Α.Σ.)
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση 
5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ
6.  Φωτογραφία
7. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (μόνο για τα  Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια) 
Προαιρετικά:
Αντίγραφα δικαιολογητικών τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας,  βεβαιώσεων επαγγελματικής  κατάρτισης, Πιστοποίησης δεξιοτήτων (γλώσσας, Η/Υ κ.λπ.),
εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας κ.λπ.
Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής - Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την  εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις) στην ηλεκτρονική  διεύθυνση www.thermokitida.gr, καθώς και στα παρακάτω γραφεία: 
Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ»   25ης Μαρτίου 14, 22100 Τρίπολη, Τηλ: 2710230233
Δήμος Γορτυνίας
Δημητσάνα , Τηλ : 2795360511 
Δήμος Μεγαλόπολης
Παπαναστασίου 30,22200 Μεγαλόπολη, Τηλ : 2791360315
Δήμος Τρίπολης
Αταλάντης 45 & Λαγοπάτη, 22100 Τρίπολη , Τηλ: 2713610434
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου
εξουσιοδοτημένου προσώπου να προσέρχονται στις ανωτέρω διευθύνσεις και να καταθέτουν τις  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως 31/1/2013, και ώρες 09:00-15:00.

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Τα έργα που εγκρίθηκαν για το Αγρίδι στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Γορτυνίας

Τις προηγούμενες μέρες εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα  του Δήμου για το 2013. Η υδροδότηση που τόσο πολύ έχει ταλαιπωρήσει το χωριό τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στη λίστα των έργων με συνολικό προυπολογισμό 100.000 ευρώ (απο ιδίους πόρους) Επίσης εγκρίθηκε συνέχιση κατασκευής μανδρών, διαμόρφωση χώρου και φωτισμού στην παιδική χαρά και αντικατάσταση κατεστραμένων παγκακιών προυπολογισμού 3.580,37 (απο τη Σ.Α.Τ.Α.) Ολόκληρη τη λίστα των έργων για το 2013 καθώς και το πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να τη διαβάσετε πατώντας ΕΔΩ

Πηγή: kalimera-arkadia.gr