Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Και πάλι μαζί!

Το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και πλέον το blog είναι ξανά σε λειτουργία. Παρά το ότι δεν υπήρξε νέα ανάρτηση εδώ και παραπάνω απο δύο μήνες η επισκεψιμότητα του παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα (πάνω απο 1350 επισκέψεις τους τελευταίους δύο μήνες). Βέβαια η ροή των θεμάτων είχε ελαττωθεί και πιο πρίν και κύριος λόγος αυτού ήταν η έλλειψη νέων  απο το χωριό. Για εγκατάλειψη του blog ούτε λόγος. Όσον αφορά το αν η ειδησεογραφία με την οποία ασχολείται η σελίδα πρέπει η όχι να επεκτείνεται και σε νέα των γύρω χωριών και γενικότερα της περιοχής θα κάνουμε σύντομα μια πρόχειρη ψηφοφορία μεταξύ των αναγνωστών. Καλό καλοκαίρι σε όλους και καλή αντάμωση τον Αύγουστο στο όμορφο χωριό μας!

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΈΡΓΟ: «Κατασκευή οικίσκου, Η/Μ εγκατάστασης και δικτύου
ύδρευσης στην Τ.Κ.Αγριδίου Δ.Ε. Κλείτορος»

Αριθμ. Πρωτ. 10759
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85), για την εκτέλεση του έργουμε τίτλο «Κατασκευή οικίσκου, Η/Μ εγκατάστασης και δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Αγριδίου Δ.Ε.Κλείτορος»

Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης/υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 99.995,72 Euro και αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών: 59.909,60 euro
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ&ΟΕ) 18%: 10.783,73 euro
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%): 10.604,00 euro
ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατούμενο αντικείμενο): 81.297,33 euro
Αναθεώρηση: 0,00 euro
Απολογιστικά αναδόχου:0,00 euro
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (23%):18.698,39 euro
ΣΥΝΟΛΟ 99.995,72 euro

2.Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Τοπική Κοινότητα Αγριδίου της Δημοτικής Ενότητας Κλείτορος του Δήμου Γορτυνίας.
3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το Ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.
4.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας Ν.Αρκαδίας.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 23η Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
5.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Προγράμματος «Ιδίους Πόρους».