Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδας

28 Απριλίου: Κυριακή των Βαίων
6:00 μ.μ Ακολουθία του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Δευτέρας)

30 Απριλίου: Μεγάλη Τρίτη
6:00 μ.μ Ακολουθία του Νυμφίου (Όρθρος Μ. Τετάρτης)

1 Μαίου: Μεγάλη Τετάρτη
5:00 μ.μ. Ιερό μυστήριο του Ευχελαίου και εν συνεχεία ακολουθία του Νιπτήρος (Όρθρος Μ. Πέμπτης)

2 Μαίου: Μεγάλη Πέμπτη
8:00 μ.μ Εσπερινός Μ. Παρασκευής-Θεία Λειτουργία 5:00 μ.μ. Ακολουθία των Αγίων Παθών (Όρθρος Μ. Παρασκευής)

3 Μαίου Μεγάλη Παρασκευή
3:30 π.μ. Εσπερινός Μ. Σαββάτου-Αποκαθήλωση 5:00 μ.μ. Ακολουθία Επιταφίου Θρήνου-Εγκώμια (Όρθρος Μ. Σαββάτου) Περιφορά

4 Μαίου Μεγάλο Σάββατο
10:30 μ.μ. Ακολουθία Πανυχίδος-Τελετή Αγίου Φωτός και εν συνεχεία η τελετή της Αναστάσεως

6 Μαίου Δευτέρα Διακαινήσιμου
6:30 μ.μ. Ακολουθία Εσπερινού (Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου)

7 Μαίου Τρίτη Διακαινήσιμου
7:30 π.μ. Όρθρος-Θ. Λειτουργία (Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου)

12 Μαίου 
Κυριακάτικη Θ. Λειτουργία

Καλό Πάσχα! 
Πάτερ Δημήτριος Κωστόπουλος, εφημέριος Αγριδίου

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/2013 ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στο δημοτικό Κατάστημα της δημοτικής Ενότητας Δημητσάνας, στις 27 του μηνός Μαΐου 2013, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 17:00, ήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δ ήμου μας, ύστερα από την
8124/24-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σε κάθε έναν εκ των μελών της
σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, με παρόντες:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κατεπείγον χαρακτήρας της
συνεδρίασης προκύπτει από την ανάγκη άμεσης έγκρισης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου
Γορτυνίας οικονομικού έτους 2013 προκειμένου να υποβληθεί εντός των προθεσμιών που ορίζει το Υπουργείο
Εσωτερικών/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα
συμφώνησαν για τον κατεπείγον χαρακτήρα της συνεδρίασης και ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα θέματα ως εξής:
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ
Περί ρύθμισης θεμάτων ύδρευσης για τα έτη 2011 και 2012.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 216/2013
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Λόγω ελλιπών μετρήσεων ή αδυναμίας καταμέτρησης, της κατανάλωσης ύδρευσης στις ημοτικές Ενότητες
Λαγκαδίων και Κλείτορος με το πάγιο του 2012 να γίνει επιβολή πόσου 20,00€ με Φ.Π.Α. έναντι κατανάλωσης
ανά παροχή για το έτος 2011, και με το πάγιο του 2013 να γίνει επιβολή πόσου 20,00€ με Φ.Π.Α. έναντι
κατανάλωσης ανά παροχή για το έτος 2012
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της διατάξεις του νόμου :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ
ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
1) κ. Γιαννόπουλος Ιωάννης ( ήμαρχος & Πρόεδρος Οικ.Επ.)
2) κ. ιαμαντοπούλου –Τρουπή Μαρίνα
3) κ. Παρασκευόπουλος ιονύσης
4) κ. Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος
5) κ. Παπακωνσταντίνου Ανδρέας
6) κ. Γκιώκας Παναγιώτης
1) κ. Αποσκίτης Ηλίας
2) κ. Χριστόπουλος Σταύρος
3) κ. Αλβενιώτης Κωνσταντίνος
ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ω90-5Υ6
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦ ΝΑ
• Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολο της.
• Εισηγείται στο ημοτικό Συμβούλιο σχετική ρύθμιση για την κατανάλωση ύδρευσης στις ημοτικές
Ενότητες Λαγκαδίων και Κλείτορος ετών 2011 και 2012 και προτείνει:
1. μαζί με το πάγιο έτους 2012 την επιβολή ανά παροχή ποσού 20,00€ με Φ.Π.Α. έναντι κατανάλωσης
έτους 2011.
2. μαζί με το πάγιο έτους 2013 την επιβολή ανά παροχή ποσού 20,00€ με Φ.Π.Α. έναντι κατανάλωσης
έτους 2012.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό (α/α): 216/2013,
υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος
ήμαρχος Γορτυνίας
ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ω90-5Υ6

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΝΕΒΑΣΕ

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΑΚΙ http://apod.nasa.gov/apod/ap130606.html

ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ Betelgeuse!!!!!!!!

ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ G2@IN.GR είπε...

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΠΑΤΡΙΔΑ!!!!

www.discovergortynia.gr