Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Εκδήλωση του ομίλου "ΓΚΟΥΡΑ" στο βουνό Αρτοζήνος, στο χωριό Σέρβου Γορτυνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: