Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

24 προλήψεις ζητά ο Δήμος Γορτυνίας24 προλήψεις ζητά ο Δήμος Γορτυνίας
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας ομόφωνα ψήφισε να ζητήσει την έγκριση από τους αρμόδιους φορείς, πρόσληψης συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) εργαζομένων με σκοπό την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Από την καθυστέρηση της πρόσληψης έχει δημιουργηθεί άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και την τοπική οικονομία, λόγω των εποχιακά αυξανόμενων αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα κατά κατηγορία και ειδικότητα, προγραμματίζεται πρόσληψη ως εξής:
  • 6 Δ. Ε. οδηγοί
  • 2 Δ. Ε Χειριστές μηχανημάτων
  • (τσάπας)
  • 2 Δ. Ε. Χειριστής τρακτέρ
  • 2 Δ. Ε. υδραυλικοί
  • 10 Υ. Ε. εργάτες
  • 1 Δ. Ε. Χειριστής γκρέιτερ
  • 1 Δ. Ε. ηλεκτρολόγος
Στο συμβούλιο επισημάνθηκε ότι ο προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού (8μηνης απασχόλησης, 5μήνης, κυλιόμενων πινάκων ΟΑΕΔ) έχει ανατραπεί λόγω της προεκλογικής περιόδου, οι ανάγκες σε προσωπικό των ανταποδοτικών υπηρεσιών, καθαριότητας, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. είναι πολύ
μεγάλες και υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των πολιτών. Είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις εποχιακά αυξανόμενες ανάγκες της θερινής περιόδου, μέχρι να εκδοθούν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις των προσλήψεων που έχουν προγραμματιστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: