Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Σχόλια και παρατηρήσεις ανώνυμου φίλου για τον προυπολογισμό του 2012

Στην εισήγηση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας αναφορικά με τον προυπολογισμό του 2012 και συγκεκριμένα στον πίνακα αναλυτικής κατάστασης εξόδων 2012 http://www.gortynia.gov.gr/wp-content/pdf/announce/EXODA_2012_C.PDF διαβάζουμε πως για το τρέχον οικονομικό έτος:
1) Προβλέπεται η πραγματοποίηση μελέτης με τίτλο "Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη για την ανόρυξη υδρογεώτρησης Τ.Δ. Αγριδίου συνολικού ύψους 9.302,53 ευρώ. (Σελίδα 37, κωδικός 25.7413.30102)
2) Προβλέπεται κονδύλι ύψους 60.890,54 για Αναπλάσεις Παραδοσιακών Οικισμών Τ.Δ. Αγριδίου και Βαλτεσινίκου (ΟΠΑΑΧ) (Σελίδα 47, κωδικός 30.7326.30102)
3) Προβλέπεται δαπάνη αξίας 5.422,63 ευρώ για την ολοκλήρωση πέτρινης μάνδρας απο βρύση μέχρι νεκροταφείο Τ.Δ. Αγριδίου (Σελίδα 47, κωδικός 30.7326.30104)
4) Προβλέπεται η αποπεράτωση εργασιών αποκατάστασης δημοτικού σχολείου Τ.Δ. Αγριδίου (Θησέας) συνολικού κόστους 4.708,08 ευρώ (Σελίδα 52, κωδικός 30.7331.30102)

Επίσης απο την αναλυτική του σχετικού πίνακα διαπιστώνουμε πως ενώ στον προυπολογισμό του 2011 προβλεπόταν δαπάνη ύψους 4.500,00 ευρώ για την ανάπλαση κεντρικής βρύσης Τ.Δ. Αγριδίου το ποσό αυτό ουδέποτε πρέπεί να καταβλήθηκε αφού στη λίστα με τα ενταλθέντα ο λογαριασμός είναι μηδενικός. Για το 2012 δεν προβλέπεται σχετικό κονδύλι (Σελίδα 47 Κωδικός 30.7326.30103)

Ειδικότερα στο θέμα του ΟΠΑΑΧ πιστεύω πως χρειάζονται άμεσοι χειρισμοί ειδάλλως τα 60.000 ευρώ που προβλέπει το κονδύλι θα καταλήξουν όλα στο Βαλτεσινίκο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: